Webkake

WebKake on 3-kielinen kaukopalvelutilausten hallintaohjelma kirjastojen käyttöön.

Mikä taho on kehittänyt WebKaken ja milloin?

Alunperin Webkake rakennettiin Oulun yliopiston kirjaston käyttöön. Pian perustettiin jatkokehitysprojekti, jonka päämääränä oli muokata ohjelmasta sopiva yleisille kirjastoille. Kehittämistyöstä ovat vastanneet Jukka Hakosalo ja Erkki Lounasvuori apunaan työryhmä, jossa edustettuina Keskuskirjasto, Oulun kaupunginkirjasto ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Lisäksi kaikki WebKaken tuotantokäyttöön ottaneet ovat aktiivisesti kommentoineet ja osallistuneet kehittämistyöhön.
 
Kehittämistyövälineitä ovat esittelyjen ja tapaamisten lisäksi olleet chat ja yhteinen sähköpostilista.

WebKaken ensimmäinen tuotantosovellus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2013 Oulun kaupunginkirjastossa.

Webkaken päänäyttö
Webkaken päänäyttö

Miksi kirjaston kannattaa ottaa WebKake käyttöön?

WebKake soveltuu niin isojen kuin pienten kaukolainatilausmäärien hallintavälineeksi. Jos määrä on kovin pieni, niin kannattaa harkita, hoituisiko tilaukset sujuvasti manuaalisesti. Jos tilauksia on vuodessa esim. yli sata, niin WebKake tuo helpotusta asiakkaiden kaukopalvelutilausten hallintaan.

Miten kirjasto saa WebKaken käyttöönsä?

Kirjasto voi ottaa yhteyttä Jukka Hakosaloon:
webkake@tutanota.com 

Jukka tekee valmistelevat työt eli perustaa kirjastolle oman WebKake instanssin. Perustaminen tapahtuu nopeasti ja on sen jälkeen heti otettavissa tuotantokäyttöön kirjastossa. Webkaken käyttöä voi kokeilla ennen tuotantokäyttöön siirtymistä.

Kuinka helppoa on käyttää WebKakea?

WebKake on suunniteltu kirjastojen kaukopalveluvirkailijoille perustuen kaukopalvelutilauksen tilaamiseen, saapumiseen, asiakkaallle ilmoittamiseen ja kaukolainan asiakkaalta palautumiseen liittyviin eri työvaiheisiin. Jos sovelluksen käytössä ilmenee ongelmia, niin WebKake kertoo help-tekstien avulla, mitä missäkin vaiheessa voi ja pitää tehdä. Käyttäjätunnuksen kieleksi voi valita Suomen, Ruotsin tai Englannin. Help-tekstien lisäksi apua voi saada chat-toiminnolla. Chatiin voi kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja. Chatiin kirjoitetut viestit ovat muiden ohjelman käyttäjien luettavissa.

WebKaken käytöstä löytyy myös video Youtubessa:
http://www.youtube.com/watch?v=4zFlGJcLoNE

Video esittelee vanhaa versiota, mutta ohjelman toiminta on pysynyt lähes ennallaan.

Kuinka paljon WebKaken käyttö maksaa?

Webkaken vuosilisenssi maksaa vuoden 2023 alussa 806 euroa. Jos kirjasto ilmoittaa tekstiviestillä asiakkaille saapuneista kaukolainatilauksista, niin kirjaston pitää tehdä valitsemansa operaattorin kanssa sopimus.

Voiko kirjastokimpalla olla yhteinen WebKake?

Kirjastokimpat voivat hankkia yhteisen WebKaken ja jakaa kullekin kimpan jäsenkunnalle oman käyttäjätunnuksen. Tällöin kaikki kaukopalvelutilaukset kimpan sisällä näkyvät kaikille ja niitä voi hoitaa mikä tahansa kirjasto. Kullekin kirjastolle voidaan määritellä oma kaukolainatilauspohja, jossa on kirjaston omat yhteystiedot ym. kirjastokohtaiset tiedot.

Voiko kirjastokimpan jäsenillä olla kullakin oma WebKake?

Kirjastokimpan sisällä kirjastoilla voi olla oma erillinen WebKake. Tällöin kirjastokimpan kautta ei voi hallita kaukolainatilauksia.

Voiko asiakas täyttää verkossa kaukopalvelutilauksen?

Asiakas voi täyttää verkossa kaukopalvelutilauksen ja täytettyään hän voi lähettää sen suoraan kirjastoon toimenpiteitä varten. Kaukopalvelutilauslomake voi olla WebKaken oma tai sitten kirjaston verkkosivuilta tarjoama lomake. WebKake-lomakkeen etu on se, että asiakkaan täyttämät tiedot siirtyvät suoraan kirjaston kaukopalvelutilausten hallintajärjestelmään, jossa tiedot tarkistetaan ja täydennetään varsinaista tilausta varten.

Asiakkaan tilauslomake
Asiakkaan tilauslomake

Näkyvätkö WebKaken kautta tilatut kaukolainat kirjastojärjestelmän asiakastiedoissa?

Valitettavasti eivät näy kirjastojärjestelmän asiakastiedoissa, mutta WebKakessa asiakas voi itse katsoa kaukolainatietonsa kirjoittamalla kirjastokortin numeron, sukunimen ja etunimen. Tämän jälkeen WebKake näyttää, mitä kaukolainoja hänellä on lainassa ja eräpäivän. Asiakas voi tätä kautta myös uusia kaukolainansa.

Webkake on käytössä reilussa 30:ssä yleisessä kirjastossa ja 8 muussa kirjastossa.